EĞİTİM

İşverenler , tüm çalışanlarını iş sağlığı  ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yönetmeliğe göre tehlike sınıflarına dayanarak eğitim saatleri ve sıklıkları da değişmektedir. Eğitimler işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak ,iş  kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir.Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilirler.

Telif Hakkı 2013 Periton OSGB | Tüm hakları saklıdır.