İŞ SAĞLIĞI

Görevlendirilen İşyeri Hekimleri 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

İş Sağlığı Çalışmalarımızdan Bazıları:

İşyeri Hekimlerimiz firmayı devraldıkları gün itibariyle geriye dönük bütün çalışanların sağlık dosyalarını inceler gerekli gördüğü takdirde yeniden tetkikler isteyerek işe giriş ve periodik sağlık gözetim raporlarını yeniler,çalışanda önemli bir hastalık görüldüğü takdirde ileri tetkik için tam teşekküllü bir hastaneye sevk eder.

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık gözetimlerini yapmak
Çalışanların hamilelik ,işkazası vs. süreçlerinden sonra işe dönüş muayenesi yapmak.
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile çalışan uyumunu sağlamak
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak
İşyerindeki genel sağlığa uygunluk şartlarını denetlemek
Yıllık çalışma planı hazırlamak

Telif Hakkı 2013 Periton OSGB | Tüm hakları saklıdır.